O společnosti

intro-mravenci

Vytvořit společnost, která bude vyvíjet účinné a zároveň šetrné přípravky pro řešení zdravotních obtíží, bylo naším velkým snem.

 

Dnes nám naše společnost přináší radost i zodpovědnost …

Petr Behenský

Jako jeden ze zakladatelů společnosti Neofyt je Dr. Ing. Petr Behenský zároveň hlavním článkem celého týmu, podílí se na řízení a chodu celé společnosti. Vede veškeré výzkumné a vývojové aktivity, jejichž výstupem jsou nové výrobky. Zastřešuje vědeckou a praktickou činnost firmy.

Dr. Ing. Behenský je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, fakulty potravinářských a biochemických technologií. Na téže fakultě zakončil své vzdělání postgraduálním studiem v oboru biotechnologie, kde také získal titul Ph.D.
Dr. Ing. Behenský má přes 20 let zkušeností v oblasti řízení laboratoří, chemických výzkumných a vývojových projektů. Pracoval jako vedoucí pracovník Výzkumného ústavu antibiotik a biotransformací, dále jako vedoucí laboratoří společnosti Ecochem, od roku 2006 se věnuje řízení společnosti Neofyt.

Petr Moravec

Druhým zakladatelem společnosti Neofyt je Ing. Petr Moravec, MBA, který se díky svým bohatým manažerským zkušenostem věnuje především strategickému řízení firmy. Spolu s Dr. Behenským se podílí na plánování a monitoringu firemní strategie, která udává společnosti Neofyt směr.

Ing. Petr Moravec, MBA je absolventem ČVUT FSI v Praze, obor Automatizované systémy řízení a inženýrská informatika. Své vzdělání dále rozvíjel na John Moore´s University of Liverpool, kde získal titul MBA.
Ing. Moravec má dlouholeté zkušenosti  s vrcholovým řízením obchodních společností zabývajících se distribuci produktů, služeb a řešení  v oblastech laboratorního vybavení, farmaceutického a zdravotnického odvětví.

Jako jeden ze zakladatelů společnosti Neofyt je Dr. Ing. Petr Behenský zároveň hlavním článkem celého týmu, podílí se na řízení a chodu celé společnosti. Vede veškeré výzkumné a vývojové aktivity, jejichž výstupem jsou nové výrobky. Zastřešuje vědeckou a praktickou činnost firmy.

Petr Behenský

Dr. Ing. Behenský je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, fakulty potravinářských a biochemických technologií. Na téže fakultě zakončil své vzdělání postgraduálním studiem v oboru biotechnologie, kde také získal titul Ph.D.
Dr. Ing. Behenský má přes 20 let zkušeností v oblasti řízení laboratoří, chemických výzkumných a vývojových projektů. Pracoval jako vedoucí pracovník Výzkumného ústavu antibiotik a biotransformací, dále jako vedoucí laboratoří společnosti Ecochem, od roku 2006 se věnuje řízení společnosti Neofyt.

Druhým zakladatelem společnosti Neofyt je Ing. Petr Moravec, MBA, který se díky svým bohatým manažerským zkušenostem věnuje především strategickému řízení firmy. Spolu s Dr. Behenským se podílí na plánování a monitoringu firemní strategie, která udává společnosti Neofyt směr.

Petr Moravec

Ing. Petr Moravec, MBA je absolventem ČVUT FSI v Praze, obor Automatizované systémy řízení a inženýrská informatika. Své vzdělání dále rozvíjel na John Moore´s University of Liverpool, kde získal titul MBA.
Ing. Moravec má dlouholeté zkušenosti  s vrcholovým řízením obchodních společností zabývajících se distribuci produktů, služeb a řešení  v oblastech laboratorního vybavení, farmaceutického a zdravotnického odvětví.

Naše hodnoty

Na oblast fytoterapie se snažíme nahlížet vědeckým přístupem, který pomocí moderní medicíny a chemie objasňuje principy působení účinných látek ve složkách tradiční herbální medicíny. Tento vědecký přístup vnímáme jako součást našich firemních hodnot, jež reprezentují slova: „Health, Nature, Science“.

Naše vize

Phyteneo

“Jsme přesvědčeni, že na každou zdravotní obtíž má příroda účinnou molekulu.”

Příroda okolo nás je zdrojem obrovského množství různých látek. Některé jsou nezbytnou součástí našeho každodenního života, vnímáme je přirozeně tak, jako vodu a vzduch. Přítomnost mnohem větší části látek však běžně nezaznamenáváme. Jedná se o desítky milionů různých přírodně se vyskytujících chemických látek a individuí, které produkují rostliny, mikroorganismy, houby, ale také hmyz nebo jiné vyšší organismy. Tyto molekuly plní v organismech nebo jejich společenstvích mnoho úkolů, například funkci obranných látek, signálních molekul regulujících metabolismus, funkci hormonů, pigmentů a dalších.

více...

Uvedené látky produkují organismy obvykle v rámci tzv. sekundárního metabolismu a jsou na rozdíl od základních stavebních látek jejich těla přítomny v koncentracích o mnoho řádů nižších. Přesto, již v těchto nízkých množstvích, v některých případech již na úrovni několika molekul, jsou schopny ovlivňovat fyziologické funkce lidského organismu pomocí farmakologických, metabolických nebo imunologických účinků.

Dnes je možné získat konkrétní molekulu z přírodních zdrojů nebo lze identickou molekulu vyrobit v laboratoři. V současnosti je popsáno více než  102 milionů chemických látek, avšak toto číslo je relativní, neboť denně přibývají další a další nově objevené látky. Chemické látky jsou evidovány v databázích, z nichž nejpoužívanější je  tzv. CAS registr, jež byl založen v roce 1957 Americkou chemickou společností a jedná se o databázi, která je považována jako nejautoritativnější zdroj informací o chemických látkách.

Ze statistiky přírodních zdrojů vyplývá, že ve světě je v současnosti evidováno přes 400 tisíc rostlinných druhů (v nichž nejsou zahrnuty houby, kterých samotných je přes 600 tisíc), z nichž má asi 20 tisíc léčivé vlastnosti. Z toho v Evropě se v rámci lidového léčitelství používá přibližně 1000 druhů léčivých bylin. Moderní medicína využívá přes 300 druhů rostlin.

Mnoho léků, které jsou v současné době vyráběny synteticky, má svůj původ v bylinné medicíně. Například kyselina salicylová, v přírodě se nacházející v kůře vrby, se používala k výrobě aspirinu. Ten se stal prvním synteticky připraveným léčivem. Ať už se moderní vědecká medicína staví na opačný pól vůči přírodním formám léčby, v současnosti velkou část syntetických léčiv tvoří výtažky z rostlinných komponent, tedy jednotlivé vyextrahované a vyčištěné účinné látky.

Světový boom synteticky vyráběných preparátů, s jejichž nadužíváním souvisí nárůst výskytu nepříznivých vedlejších účinků, intoxikací, alergií a resistencí, nás motivuje stále naléhavěji obracet se k původním rostlinným preparátům. Biologická reakce organismu na léčbu pomocí přírodních molekul je všeobecně příznivější než při podávání syntetických léčiv.

Proto se i dnes při léčbě celé řady zdravotních obtíží,  ať už ve formě lidové léčby nebo prostřednictvím léčivých přípravků, využívá tzv. bioaktivních látek přírodního původu. Od nejjednodušších metod – lipový čaj při nemocech z nachlazení – až po léčivé přípravky obsahující např. makrolidové antibiotikum nystatin, používaný při léčbě mykóz, produkovaný při kultivaci mikroorganismů.

Věříme, že  tato nepřeberná paleta bioaktivních molekul přírodního původu má stále vysoký potenciál pro účinnou a bezpečnou léčbu nejrůznějších zdravotních obtíží a naši pozornost zaměřujeme zejména na látky rostlinného původu. Léčivé rostliny jsou historicky a po velmi dlouhou dobu používané ve formě samotných rostlin nebo jednoduchých preparátů a na základě tradic a zkušeností v různých společenstvích jsou využívány k léčbě zdravotních obtíží. V posledních několika desetiletích se tento tradiční, holistický přístup rozšířil o přístup moderní, podložený vědeckými metodami, při kterých se zkoumá zejména to, jaké konkrétní látky v rostlinách mají léčivé účinky a dále jaké farmakodynamické (závislost účinku látky na jejím množství) a jaké farmakologické účinky (celkové působení látky na organismus) tyto látky mají. Výsledkem tohoto přístupu jsou vysoce sofistikovaná, účinná fytofarmaka, úspěšně používaná i v případech nejtěžších onemocnění, např. cytostatika na bázi látek zvaných taxany, získávaných z některých druhů tisů (rod Taxus).

Fytofarmaka Phyteneo jsou založena právě na tomto moderním, vědeckém přístupu, díky němuž se spolu se zodpovědností a maximálním zaujetím stává značka Phyteneo synonymem pro moderní, sofistikovaná, inovativní fytofarmaka.

méně...

Naše mise

Phyteneo

“Přinášíme řešení zdravotních obtíží v podobě přírodních účinných molekul. Ty vlastními metodami vhodně izolujeme a kombinujeme.“

Vývoj v oblasti fytoterapie je už delší dobu formován vědeckým přístupem, který metodami moderní medicíny a chemie objasňuje principy působení účinných látek obsažených v složkách tradiční herbální medicíny. Poznání farmakologie a farmakodynamiky přírodních účinných látek (zkoumá zákonitosti působení účinných látek a jejich mechanizmů) vede obecně k poznatkům, jenž jsou nezbytné pro vývoj účinnějších nebo zcela nových fytofarmak.

více...

V oblasti farmaceutického průmyslu se v posledních letech významně snížil počet zcela nových účinných látek, které obsahují nově registrované léčivé přípravky. Vývoj léčivých přípravků se tak zaměřuje zejména na nové lékové formy nebo kombinace již známých účinných látek.

Zároveň je ale dnes patrný zvýšený zájem o získávání biologicky aktivních látek z přírodních zdrojů (tradiční léčivé rostliny a mikroorganismy). Racionální metody, které se dnes používají k extrahování potřebných látek, jsou účinné a rozmanité, avšak ani ve zlomku nedosahují ohromné variability chemických struktur produkovaných přírodou. Z hlediska chemického představují biologicky aktivní látky izolované z přírodních zdrojů pestrou paletu struktur, např. alkaloidy, isoprenoidy, steroidy, glykosidy, peptidy, eikosanoidy, polysacharidy a mnohé další. Stejně pestrý je i výčet jejich biologických účinků.

V souvislosti s rozmanitou strukturou bioaktivních látek a rozmanitostí rostlinných druhů existuje také velké množství separačních technik získávání těchto látek. Rostlinné extrakty se získávají nejčastěji pomocí konvenčních – maceračních, destilačních nebo odpařovacích technik. Tyto techniky však mají určité nevýhody jako např. dlouhá doba extrakce, nákladovost apod., proto se začaly vyvíjet tzv. nekonvenční extrakční techniky, z nichž mezi nejslibnější patří ultrazvuková extrakce, enzymově asistovaná extrakce, mikrovlnná extrakce, extrakce pulzním elektrickým polem a tlaková extrakce.

Současné farmakologické technologie používají při řízených extrakcích přírodních materiálů převážně metody, které jsou nejvýhodnější z hlediska ekonomického, avšak tyto metody často nebývají z pohledu účinnosti léčivých bylin ty nejvhodnější.

V naší společnosti se při vývoji výrobně-technologických postupů snažíme nahlížet na danou problematiku komplexně, abychom do výsledného řešení zahrnuli všechny aspekty, které mohou ovlivnit vlastnosti vyvíjeného přípravku. Od počátku se zaměřujeme na to, aby naše výrobky obsahovaly účinné složky v optimálních kombinacích, což jsou základní předpoklady pro účinné a bezpečné přípravky. Výsledkem této snahy jsou inovativní přípravky originálního složení, využívající vlastní technologie pro získávání účinných přírodních látek.

Náš vědecký přístup v oblasti fytoterapie se odráží například v technologicko-výrobním postupu přípravku Phyteneo Vermophyt, k jehož výrobě je zapotřebí aminokyselina cucurbitin, obsažená v semenech dýní. Tato látka není běžně dostupná, proto jsme museli nalézt vlastní způsob, jakým látku ze semen extrahovat. To se nám podařilo a dnes patří přípravek Vermophyt mezi funkční anthelmintika na bázi přírodního charakteru.

méně...

Naše strategie

Phyteneo

„Uvádíme na trh pouze takové preparáty, o nichž jsme přesvědčeni, že představují inovativní a unikátní řešení zdravotního problému ve srovnání s obvyklou medikací a že pacientovi skutečně pomohou.“

Každý člověk se denně potýká s běžnými zdravotními obtížemi.  Ať už jsou to bradavice, zažívací problémy, rýma nebo třeba zánět středouší, řešení těchto obtíží je pro nás výzva. Naším cílem je nacházet na ně účinná, inovativní řešení v podobě unikátních, sofistikovaných fytofarmak. Při vývoji nových výrobků jdeme vlastním směrem. Nekopírujeme vyšlapané cesty, snažíme se najít nový, účinnější způsob, jak vyřešit zdravotní problém, přičemž kvalitu a bezpečnost výrobku vnímáme jako prvořadou povinnost.

více...

Snažíme se proniknout do podstaty problému.  Za klíčové považujeme detailní pochopení etiologie zdravotních obtíží. V této fázi hrají v našem týmu nezastupitelnou roli lékaři, s nimiž analyzujeme příčiny vzniku, průběh a symptomy onemocnění, připravujeme hodnocení dostupných klinických údajů a to i v kontextu dosavadních způsobů léčby. Zároveň studujeme poznatky o farmakologii potenciálně použitelných účinných látek a věnujeme se veškerým souvisejícím aspektům. V konečném důsledku musíme definovat účinnou látku, která bude základem finálního ho přípravku. Klíčovým rozhodnutím je také výběr optimální herbální drogy jakožto zdroje účinné molekuly, neopomíjíme ani její stabilitu a kompatibilitu s jinými účinnými a pomocnými látkami. V této fázi spolupracujeme často s odborníky z VaV kapacit. Výsledky této odborné spolupráce promítáme do finálních řešení.

Naší snahou není nabízet na první pohled jednoduchá řešení ve formě synteticky vyráběných přípravků, kterými přetékají regály v lékárnách. Nenabízíme výrobky, které by byly dalšími v řadě obdobných přípravků  na trhu, jež  se od ostatních liší pouze barvou obalu a jiným názvem. Přinášíme šetrnější  řešení, které v záplavě nabízených preparátů dává smysl, jehož složení má logiku a je tudíž účinné.

V České republice jsme významným výrobcem na poli moderních fytofarmak. Tuto pozici se snažíme upevňovat především prostřednictvím vztahů založených na vzájemné důvěře s našimi zákazníky, obchodními partnery, s každým člověkem, se kterým přicházíme do styku. Uvědomujeme si, že důvěra zákazníků vzniká na základě pozitivní zkušenosti s produktem. Proto na trh neuvádíme žádný výrobek, o němž bychom nebyli přesvědčení, že pacientovi skutečně pomůže a že se jedná o inovativní a unikátní řešení zdravotního problému ve srovnání s obvyklou medikací.

méně...

Naše hodnoty

Na oblast fytoterapie se snažíme nahlížet vědeckým přístupem, který pomocí moderní medicíny a chemie objasňuje principy působení účinných látek ve složkách tradiční herbální medicíny. Tento vědecký přístup vnímáme jako součást našich firemních hodnot, jež reprezentují slova: „Health, Nature, Science“.

“Jsme přesvědčeni, že na každou zdravotní obtíž má příroda účinnou molekulu.”

Naše vize

Phyteneo

Příroda okolo nás je zdrojem obrovského množství různých látek. Některé jsou nezbytnou součástí našeho každodenního života, vnímáme je přirozeně tak, jako vodu a vzduch. Přítomnost mnohem větší části látek však běžně nezaznamenáváme. Jedná se o desítky milionů různých přírodně se vyskytujících chemických látek a individuí, které produkují rostliny, mikroorganismy, houby, ale také hmyz nebo jiné vyšší organismy. Tyto molekuly plní v organismech nebo jejich společenstvích mnoho úkolů, například funkci obranných látek, signálních molekul regulujících metabolismus, funkci hormonů, pigmentů a dalších.

více...

Uvedené látky produkují organismy obvykle v rámci tzv. sekundárního metabolismu a jsou na rozdíl od základních stavebních látek jejich těla přítomny v koncentracích o mnoho řádů nižších. Přesto, již v těchto nízkých množstvích, v některých případech již na úrovni několika molekul, jsou schopny ovlivňovat fyziologické funkce lidského organismu pomocí farmakologických, metabolických nebo imunologických účinků.

Dnes je možné získat konkrétní molekulu z přírodních zdrojů nebo lze identickou molekulu vyrobit v laboratoři. V současnosti je popsáno více než  102 milionů chemických látek, avšak toto číslo je relativní, neboť denně přibývají další a další nově objevené látky. Chemické látky jsou evidovány v databázích, z nichž nejpoužívanější je  tzv. CAS registr, jež byl založen v roce 1957 Americkou chemickou společností a jedná se o databázi, která je považována jako nejautoritativnější zdroj informací o chemických látkách.

Ze statistiky přírodních zdrojů vyplývá, že ve světě je v současnosti evidováno přes 400 tisíc rostlinných druhů (v nichž nejsou zahrnuty houby, kterých samotných je přes 600 tisíc), z nichž má asi 20 tisíc léčivé vlastnosti. Z toho v Evropě se v rámci lidového léčitelství používá přibližně 1000 druhů léčivých bylin. Moderní medicína využívá přes 300 druhů rostlin.

Mnoho léků, které jsou v současné době vyráběny synteticky, má svůj původ v bylinné medicíně. Například kyselina salicylová, v přírodě se nacházející v kůře vrby, se používala k výrobě aspirinu. Ten se stal prvním synteticky připraveným léčivem. Ať už se moderní vědecká medicína staví na opačný pól vůči přírodním formám léčby, v současnosti velkou část syntetických léčiv tvoří výtažky z rostlinných komponent, tedy jednotlivé vyextrahované a vyčištěné účinné látky.

Světový boom synteticky vyráběných preparátů, s jejichž nadužíváním souvisí nárůst výskytu nepříznivých vedlejších účinků, intoxikací, alergií a resistencí, nás motivuje stále naléhavěji obracet se k původním rostlinným preparátům. Biologická reakce organismu na léčbu pomocí přírodních molekul je všeobecně příznivější než při podávání syntetických léčiv.

Proto se i dnes při léčbě celé řady zdravotních obtíží,  ať už ve formě lidové léčby nebo prostřednictvím léčivých přípravků, využívá tzv. bioaktivních látek přírodního původu. Od nejjednodušších metod – lipový čaj při nemocech z nachlazení – až po léčivé přípravky obsahující např. makrolidové antibiotikum nystatin, používaný při léčbě mykóz, produkovaný při kultivaci mikroorganismů.

Věříme, že  tato nepřeberná paleta bioaktivních molekul přírodního původu má stále vysoký potenciál pro účinnou a bezpečnou léčbu nejrůznějších zdravotních obtíží a naši pozornost zaměřujeme zejména na látky rostlinného původu. Léčivé rostliny jsou historicky a po velmi dlouhou dobu používané ve formě samotných rostlin nebo jednoduchých preparátů a na základě tradic a zkušeností v různých společenstvích jsou využívány k léčbě zdravotních obtíží. V posledních několika desetiletích se tento tradiční, holistický přístup rozšířil o přístup moderní, podložený vědeckými metodami, při kterých se zkoumá zejména to, jaké konkrétní látky v rostlinách mají léčivé účinky a dále jaké farmakodynamické (závislost účinku látky na jejím množství) a jaké farmakologické účinky (celkové působení látky na organismus) tyto látky mají. Výsledkem tohoto přístupu jsou vysoce sofistikovaná, účinná fytofarmaka, úspěšně používaná i v případech nejtěžších onemocnění, např. cytostatika na bázi látek zvaných taxany, získávaných z některých druhů tisů (rod Taxus).

Fytofarmaka Phyteneo jsou založena právě na tomto moderním, vědeckém přístupu, díky němuž se spolu se zodpovědností a maximálním zaujetím stává značka Phyteneo synonymem pro moderní, sofistikovaná, inovativní fytofarmaka.

méně...

“Přinášíme řešení zdravotních obtíží v podobě přírodních účinných molekul. Ty vlastními metodami vhodně izolujeme a kombinujeme.“

Naše mise

Phyteneo

Vývoj v oblasti fytoterapie je už delší dobu formován vědeckým přístupem, který metodami moderní medicíny a chemie objasňuje principy působení účinných látek obsažených v složkách tradiční herbální medicíny. Poznání farmakologie a farmakodynamiky přírodních účinných látek (zkoumá zákonitosti působení účinných látek a jejich mechanizmů) vede obecně k poznatkům, jenž jsou nezbytné pro vývoj účinnějších nebo zcela nových fytofarmak.

více...

V oblasti farmaceutického průmyslu se v posledních letech významně snížil počet zcela nových účinných látek, které obsahují nově registrované léčivé přípravky. Vývoj léčivých přípravků se tak zaměřuje zejména na nové lékové formy nebo kombinace již známých účinných látek.

Zároveň je ale dnes patrný zvýšený zájem o získávání biologicky aktivních látek z přírodních zdrojů (tradiční léčivé rostliny a mikroorganismy). Racionální metody, které se dnes používají k extrahování potřebných látek, jsou účinné a rozmanité, avšak ani ve zlomku nedosahují ohromné variability chemických struktur produkovaných přírodou. Z hlediska chemického představují biologicky aktivní látky izolované z přírodních zdrojů pestrou paletu struktur, např. alkaloidy, isoprenoidy, steroidy, glykosidy, peptidy, eikosanoidy, polysacharidy a mnohé další. Stejně pestrý je i výčet jejich biologických účinků.

V souvislosti s rozmanitou strukturou bioaktivních látek a rozmanitostí rostlinných druhů existuje také velké množství separačních technik získávání těchto látek. Rostlinné extrakty se získávají nejčastěji pomocí konvenčních – maceračních, destilačních nebo odpařovacích technik. Tyto techniky však mají určité nevýhody jako např. dlouhá doba extrakce, nákladovost apod., proto se začaly vyvíjet tzv. nekonvenční extrakční techniky, z nichž mezi nejslibnější patří ultrazvuková extrakce, enzymově asistovaná extrakce, mikrovlnná extrakce, extrakce pulzním elektrickým polem a tlaková extrakce.

Současné farmakologické technologie používají při řízených extrakcích přírodních materiálů převážně metody, které jsou nejvýhodnější z hlediska ekonomického, avšak tyto metody často nebývají z pohledu účinnosti léčivých bylin ty nejvhodnější.

V naší společnosti se při vývoji výrobně-technologických postupů snažíme nahlížet na danou problematiku komplexně, abychom do výsledného řešení zahrnuli všechny aspekty, které mohou ovlivnit vlastnosti vyvíjeného přípravku. Od počátku se zaměřujeme na to, aby naše výrobky obsahovaly účinné složky v optimálních kombinacích, což jsou základní předpoklady pro účinné a bezpečné přípravky. Výsledkem této snahy jsou inovativní přípravky originálního složení, využívající vlastní technologie pro získávání účinných přírodních látek.

Náš vědecký přístup v oblasti fytoterapie se odráží například v technologicko-výrobním postupu přípravku Phyteneo Vermophyt, k jehož výrobě je zapotřebí aminokyselina cucurbitin, obsažená v semenech dýní. Tato látka není běžně dostupná, proto jsme museli nalézt vlastní způsob, jakým látku ze semen extrahovat. To se nám podařilo a dnes patří přípravek Vermophyt mezi funkční anthelmintika na bázi přírodního charakteru.

méně...

„Uvádíme na trh pouze takové preparáty, o nichž jsme přesvědčeni, že představují inovativní a unikátní řešení zdravotního problému ve srovnání s obvyklou medikací a že pacientovi skutečně pomohou.“

Naše strategie

Phyteneo

Každý člověk se denně potýká s běžnými zdravotními obtížemi.  Ať už jsou to bradavice, zažívací problémy, rýma nebo třeba zánět středouší, řešení těchto obtíží je pro nás výzva. Naším cílem je nacházet na ně účinná, inovativní řešení v podobě unikátních, sofistikovaných fytofarmak. Při vývoji nových výrobků jdeme vlastním směrem. Nekopírujeme vyšlapané cesty, snažíme se najít nový, účinnější způsob, jak vyřešit zdravotní problém, přičemž kvalitu a bezpečnost výrobku vnímáme jako prvořadou povinnost.

více...

Snažíme se proniknout do podstaty problému.  Za klíčové považujeme detailní pochopení etiologie zdravotních obtíží. V této fázi hrají v našem týmu nezastupitelnou roli lékaři, s nimiž analyzujeme příčiny vzniku, průběh a symptomy onemocnění, připravujeme hodnocení dostupných klinických údajů a to i v kontextu dosavadních způsobů léčby. Zároveň studujeme poznatky o farmakologii potenciálně použitelných účinných látek a věnujeme se veškerým souvisejícím aspektům. V konečném důsledku musíme definovat účinnou látku, která bude základem finálního ho přípravku. Klíčovým rozhodnutím je také výběr optimální herbální drogy jakožto zdroje účinné molekuly, neopomíjíme ani její stabilitu a kompatibilitu s jinými účinnými a pomocnými látkami. V této fázi spolupracujeme často s odborníky z VaV kapacit. Výsledky této odborné spolupráce promítáme do finálních řešení.

Naší snahou není nabízet na první pohled jednoduchá řešení ve formě synteticky vyráběných přípravků, kterými přetékají regály v lékárnách. Nenabízíme výrobky, které by byly dalšími v řadě obdobných přípravků  na trhu, jež  se od ostatních liší pouze barvou obalu a jiným názvem. Přinášíme šetrnější  řešení, které v záplavě nabízených preparátů dává smysl, jehož složení má logiku a je tudíž účinné.

V České republice jsme významným výrobcem na poli moderních fytofarmak. Tuto pozici se snažíme upevňovat především prostřednictvím vztahů založených na vzájemné důvěře s našimi zákazníky, obchodními partnery, s každým člověkem, se kterým přicházíme do styku. Uvědomujeme si, že důvěra zákazníků vzniká na základě pozitivní zkušenosti s produktem. Proto na trh neuvádíme žádný výrobek, o němž bychom nebyli přesvědčení, že pacientovi skutečně pomůže a že se jedná o inovativní a unikátní řešení zdravotního problému ve srovnání s obvyklou medikací.

méně...

Naše milníky

Naše společnost od počátku pracuje ve standardech ISO. Postupně zavádíme náročnější systémy jakosti nezbytné pro výrobu zdravotnických prostředků. V sekci „Naše milníky“ představujeme důležité body, které se udály v dosavadní historii firmy Neofyt.

2006

založení firmy

Ryze česká společnost Neofyt s. r. o. byla založena třemi fyzickými osobami, s cílem stát se významným, stabilním a spolehlivým výrobcem fytofarmak.
Do počátečního portfolia výrobků patřilo osm kosmetických přípravků.

více...
2006_milniky-podpis
2006_milniky-cedule
2007_milniky-vyroba3

2007

výrobní prostory v Malém Boru

Rok po založení společnosti jsme zprovoznili výrobní prostory v Malém Boru v Plzeňském kraji. Sídlo firmy a skladové prostory se nachází ve Stříbrné Skalici, zhruba 20 km jižně od Prahy, v klidném prostředí Posázaví.

více...
2007_milniky-etikety
2009_milniky-chromatograf
2009_milniky_OS-KF

2009

zahájena výroba zdravotnických prostředků s obsahem léčivých látek

V tomto roce jsme rozšířili stávající portfolio výrobků nově o zdravotnické prostředky s obsahem léčivých látek. Tento krok s sebou přinesl náročnější legislativní požadavky na společnost jako výrobce.

více...

2011

Kolodium forte je nejprodávanější

Na základě marketingového výzkumu provedeného společností Nielsen, která má renomé světově uznávané marketingové agentury pro výzkum trhu, byl zdravotnický prostředek Kolodium forte vyhodnocen jako nejprodávanější přípravek na odstraňování bradavic v lékárnách v ČR.

více...
2011_milniky-znak
2011_milniky_stage
2013_milniky_mapa

2013

export na zahraniční trhy

Na základě vzrůstající poptávky ze strany slovenských zákazníků jsme v roce 2013 založili pobočku na Slovensku. Následovala jednání se zájemci o distribuci v zahraničí, výsledkem je export našich výrobků na trhy Rumunska a Kypru, které v dohledné době doplní další evropské země.

více...
2013_milniky-dalnice1
2014_milniky-rostliny
2014_milniky-mince

2014

dosažení obratu nad 50 mil Kč

Společnost se od svého vzniku dynamicky rozvíjí a upevňuje svou pozici. Rozšiřujeme nabídku produktů a země, ve kterých přípravky Phyteneo prodáváme. Odpovídajícím způsobem narůstá také počet pracovníků.

více...

2015

certifikát Správné Distribuční Praxe

Rozšiřujeme portfolio nabízených služeb: Společnost Neofyt získala od Státního ústavu pro kontrolu léčiv povolení pro distribuci léčiv. Tento krok s sebou přinesl náročnější požadavky na skladovací prostory a distribuci.

více...
2015_milniky-vans
2015_milniky-sukl2
2016_milniky-vyroba1

2016

rozšíření výrobních prostor

Za dosavadní 10letou historii jsme si vydobyli pozici významného a spolehlivého výrobce fytofarmak. Vzhledem k rozrůstajícímu se portfoliu výrobků a každoročnímu stabilnímu růstu prodaných výrobků bylo nutné rozšířit stávající výrobní prostory v Malém Boru.

více...
2016_milniky-vyroba2

Naše milníky

Naše společnost od počátku pracuje ve standardech ISO. Postupně zavádíme náročnější systémy jakosti nezbytné pro výrobu zdravotnických prostředků. V sekci „Naše milníky“ představujeme důležité body, které se udály v dosavadní historii firmy Neofyt.

2006

založení firmy

Ryze česká společnost Neofyt s. r. o. byla založena třemi fyzickými osobami, s cílem stát se významným, stabilním a spolehlivým výrobcem fytofarmak.
Do počátečního portfolia výrobků patřilo osm kosmetických přípravků.

více...
2006_milniky-cedule
2006_milniky-podpis

2007

výrobní prostory v Malém Boru

Rok po založení společnosti jsme zprovoznili výrobní prostory v Malém Boru v Plzeňském kraji. Sídlo firmy a skladové prostory se nachází ve Stříbrné Skalici, zhruba 20 km jižně od Prahy, v klidném prostředí Posázaví.

více...
2007_milniky-etikety
2007_milniky-vyroba3

2009

zahájena výroba zdravotnických prostředků s obsahem léčivých látek

V tomto roce jsme rozšířili stávající portfolio výrobků nově o zdravotnické prostředky s obsahem léčivých látek. Tento krok s sebou přinesl náročnější legislativní požadavky na společnost jako výrobce.

více...
2009_milniky_OS-KF
2009_milniky-chromatograf

2011

Kolodium forte je nejprodávanější

Na základě marketingového výzkumu provedeného společností Nielsen, která má renomé světově uznávané marketingové agentury pro výzkum trhu, byl zdravotnický prostředek Kolodium forte vyhodnocen jako nejprodávanější přípravek na odstraňování bradavic v lékárnách v ČR.

více...
2011_milniky-znak
2011_milniky_stage

2013

export na zahraniční trhy

Na základě vzrůstající poptávky ze strany slovenských zákazníků jsme v roce 2013 založili pobočku na Slovensku. Následovala jednání se zájemci o distribuci v zahraničí, výsledkem je export našich výrobků na trhy Rumunska a Kypru, které v dohledné době doplní další evropské země.

více...
2013_milniky_mapa
2013_milniky-dalnice1

2014

dosažení obratu nad 50 mil Kč

Společnost se od svého vzniku dynamicky rozvíjí a upevňuje svou pozici. Rozšiřujeme nabídku produktů a země, ve kterých přípravky Phyteneo prodáváme. Odpovídajícím způsobem narůstá také počet pracovníků.

více...
2014_milniky-rostliny
2014_milniky-mince

2015

certifikát Správné Distribuční Praxe

Rozšiřujeme portfolio nabízených služeb: Společnost Neofyt získala od Státního ústavu pro kontrolu léčiv povolení pro distribuci léčiv. Tento krok s sebou přinesl náročnější požadavky na skladovací prostory a distribuci.

více...
2015_milniky-sukl2
2015_milniky-vans

2016

rozšíření výrobních prostor

Za dosavadní 10letou historii jsme si vydobyli pozici významného a spolehlivého výrobce fytofarmak. Vzhledem k rozrůstajícímu se portfoliu výrobků a každoročnímu stabilnímu růstu prodaných výrobků bylo nutné rozšířit stávající výrobní prostory v Malém Boru.

více...
2016_milniky-vyroba2
2016_milniky-vyroba1

Naše projekty

Představujeme aktuální projekty společnosti Neofyt a jejich základní definice.

OCCUSEPT

oční kapky Phyteneo

více...

Naše projekty

Představujeme aktuální projekty společnosti Neofyt a jejich základní definice.

OCCUSEPT

oční kapky Phyteneo

více...