Menu

Kontakty

Zastúpenie Česká republika

Neofyt spol. s r.o.
Pražská 442, 281 67
Stříbrná Skalice, Česká republika
IČ: 25929763 DIČ: CZ25929763
bankové spojenie: Komerční banka, 123-2700000297/0100
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddieli C, vložka 116666
Priame kontakty Slovenská republika
Petr Behenský
riaditeľ spoločnosti
+420 777 704 810  petr.behensky@phyteneo.cz
Jiří Hanzlík
riaditeľ obchodu
+420 604 601 103 jiri.hanzlik@phyteneo.cz
Hana Glasová
vedúca oddelenia kvality
+420 724 957 991 hana.glasova@phyteneo.cz
Dagmar Votočková
vedúca ekonomického oddelenia
+420 731 657 529 dagmar.votockova@phyteneo.cz
Zdeňka Behenská
vedúca marketingu
+420 731 189 922 zdenka.behenska@phyteneo.cz
Václav Polanka
obchodný riaditeľ ČR
+420 777 704 811 vaclav.polanka@phyteneo.cz
Obchodní zástupcovia
Yvona Suchá
región Praha 1, 4, 7, 8, 9, 10, stredné a severozápadné Čechy
+420 731 403 960 yvona.sucha@phyteneo.cz
Stanislav Vachoušek
región Praha 2, 3, severné a východné Čechy
+420 733 530 714 stanislav.vachousek@phyteneo.cz
Jan Šulan
región Praha 5, 6, južné a západné Čechy
+420 734 892 978 jan.sulan@phyteneo.cz
Ludmila Kobiánová
región severná Morava
+420 733 123 427 ludmila.kobianova@phyteneo.cz
Jiří Kobián
región južná Morava
+420 603 440 595 jiri.kobian@phyteneo.cz

Zastúpenie Slovensko/ Maďarsko

Neofyt spol. s r.o., o.z. 

Rudina 493

023 31 Rudina

Slovak Rebublic

IČ: 47843578 DIČ: 2024119306
Bank details: Komerční banka, 123-2702940207/0100
The company is registred in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Žilina, section Po, insert 10424/L
zuzana.hruskova@phyteneo.cz
Priame kontakty
Zuzana Hrušková
riaditeľka obchodu SR/HU
+421 903 210 444 zuzana.hruskova@phyteneo.cz
Obchodní zástupcovia
Martin Michal
región stredné Slovensko
+421 903 501 444 martin.michal@phyteneo.cz
Michal Hrinko
región východné Slovensko
+421 903 581 444 michal.hrinko@phyteneo.cz
Edina Tégláš
región Maďarsko
+36 70 231 2398 edina.teglas@phyteneo.cz

Zastúpenie Estónsko

Neofyt Ltd., Estonia

 reeli.hakman@phyteneo.cz

Obchodní zástupce

Vývojové a výskumné projekty

Phyteneo v novom

Meníme vizuálnu identitu tak, aby lepšie podporila podstatu nášho prístupu – spojenie vedeckého poznania a sily prírody. Čo sa nikdy meniť nebude, je vysoký štandard našich prípravkov a vášeň s akou značku Phyteneo rozvíjame.