Menu

Kombinujeme silu prírody s vedou

Od roku 2006 systematicky skúmame liečivý potenciál prírody. Overujeme účinky prírodných látok a hľadáme ich nové kombinácie, aby sme mohli vyvíjať mimoriadne účinné, ale zároveň šetrné riešenia pre najrôznejšie zdravotné ťažkosti.

Naše výrobky

Naša cesta

„Medicína využíva stále len zlomok liečivého potenciálu prírody. Skúmame nové prístupy, inovatívne formy zloženia prípravkov a hľadáme ďalšie účinné kombinácie molekúl. Na trh uvádzame prípravky, za ktorými si stojíme. Účinné, inovatívne a veľakrát unikátne riešenie zdravotného problému."
Dr. Ing. Petr Behenský
zakladateľ Phyteneo, riaditeľ, vedec
Za viac ako 15 rokov poctivej práce sa nám podarilo:
pomôcť vyliečiť cez
4 mil.
bradavíc
vyrobiť viac ako
5 mil.
výrobkov
spracovať viac ako
500 ton
bylín

Vývojové a výskumné projekty

Phyteneo v novom

Meníme vizuálnu identitu tak, aby lepšie podporila podstatu nášho prístupu – spojenie vedeckého poznania a sily prírody. Čo sa nikdy meniť nebude, je vysoký štandard našich prípravkov a vášeň s akou značku Phyteneo rozvíjame.