Menu

Výsledky studie: účinnost přípravku Vermophyt proti roupu dětskému

Studie zkoumala účinnost herbálního přípravku Vermophyt a porovnávala jej se syntetickými léčivými přípravky, které se indikují při přítomnosti střevních hlístic (roup dětský) a tasemnice.

Zajímalo nás, jak si stojí náš herbální přípravek Vermophyt v porovnání se syntetickými preparáty. Zadali jsme si proto nezávislou laboratorní studii antihelmintického účinku přípravku Vermophyt. Účinnost přípravku byla testována in vivo za použití laboratorních myší infikovaných roupy Aspiculuris sp. a Syphacia sp.. Studie byla provedena ve spolupráci s Parazitologickým ústavem Akademie věd ČR, který vlastní potřebná povolení týkající se pokusů na zvířatech. Příslušný projekt pokusů byl schválen Akademií věd ČR.

Průběh studie v bodech:

Byla provedena laboratorní studie pro stanovení účinnosti přípravku Vermophyt proti roupům rodu Aspiculuris a Syphacia. Pro test bylo použito osmnáct laboratorních myší (ve věku 4 týdnů) infikovaných roupy. Myši byly rozděleny do čtyř skupin, z nichž každá podstoupila léčbu jiným přípravkem:

1) Pozitivní kontrola 1 (léčivý referenční přípravek č. 1)

2) Pozitivní kontrola 2 (léčivý referenční přípravek č. 2)

3) Testovaný produkt (Vermophyt)

4) Negativní kontrola (neošetřené myši)

Léčba byla aplikována po dobu 5ti po sobě následujících dnů.

Vyšetření míry infekce u každé myši bylo provedeno:

5 dní před (-5D) zahájením léčby a 8 dní po (+ 8D) zahájení léčby – stanovením počtu vajíček roupů v trusu;

10 dnů po (+10D) zahájení léčby – stanovením počtu dospělých roupů ve střevě.

Výsledky studie

Počty vajíček roupů nalezených v myším trusu před zahájením léčby se statisticky nelišily mezi skupinami myší. Počty vajíček roupů u neléčených (kontrolních) myší v průběhu pokusu strmě vzrostly. U myší léčených přípravkem Vermophyt byl růst počtu vajíček nápadně zbržděný. U myší léčených referenčními syntenickými léčivými přípravky č. 1. a 2. došlo k poklesu počtu vajíček téměř na nulu.

Počty adultních a juvenilních roupů nalezených u myší léčených přípravkem Vermophyt byly významně nižší než u kontrolních myší, avšak vyšší, než u myší léčených referenčními syntetickými přípravky.

Procentuální účinnost přípravku Vermophyt činila 74.8 %.

Závěr

Herbální přípravek Vermophyt aplikovaný v množství 36.8 mg/kg tělesné hmotnosti během pěti po sobě jdoucích dnů prokazatelně zbrzdil progresi roupové infekce u laboratorních myší. Referenční syntentické léčivé přípravky infekci zcela eradikovaly.

Dodatek (doplněno zadavatelem studie)

K uvedeným výsledkům je potřeba zvážit další aspekty:

  • referenčními produkty byly syntetické (chemické) léčivé přípravky
  • aktivní látka testovaného přípravku Vermophyt je čistě rostlinného původu
  • byl testován relativně malý testovací soubor
  • byl testován pouze jeden cyklus dávky přípravku, přičemž doporučený způsob užívání zahrnuje dva cykly
  • jednalo se o pilotní testování dle výše stanoveného designu
  • trávicí soustava hlodavce není zcela komparabilní s trávicí soustavou člověka
  • dávkování pro testovací organismus (myš) nelze analogicky odvodit od stanoveného dávkování pro člověka. Reakce zvířecího organismu na zvolené dávkování tedy nemusí zcela odpovídat identické reakci organismu člověka.

Vývojové a výzkumné projekty

Phyteneo v novém

Měníme vizuální identitu tak, aby lépe podpořila podstatu našeho přístupu – spojení vědeckého poznání a síly přírody. Co se nikdy měnit nebude, je vysoký standard našich přípravků a vášeň, s níž značku Phyteneo rozvíjíme.